Získání položek DNS záznamu - list dns records

Tímto příkazem lze získat seznam položek u DNS záznamu dané domény.

Každá položka obsahuje unikátní číselné id pro další odkazování, typ položky (A, AAAA, MX...), název, hodnotu a ttl.

<?php
$result = $client->sendCommand("list dns records",array(
  "domain" => "domena.cz"
));
print_r($result->getData());
?>