Chybná odpověď

Příkaz fail je určen pro otestování chybového stavu.

Chyba tohoto typu nastane, když se např. pokusíte registrovat již existující doménu.

JSON

HTTP požadavek...

  POST /masterapi/server.php HTTP/1.0
  Host: www.domainmaster.cz
  Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
  Content-Length: 30
  Authorization: Basic R1I6VE9NRUs6dG90b19hc2lfbmVuaV9oZXNsbw==

  {"command":"fail","params":[]}

... a odpověď:

  HTTP/1.0 200 OK
  Date: Tue, 24 Sep 2013 11:54:47 GMT
  Server: Apache
  Content-Length: 99
  Connection: close
  Content-Type: text/json; charset=UTF-8

  {"status":"fail","message":"oops, something went wrong... in fact this is just a testing response"}

YAML

HTTP požadavek...

  POST /masterapi/server.php HTTP/1.0
  Host: www.domainmaster.cz
  Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
  Content-Length: 30
  Authorization: Basic R1I6VE9NRUs6dG90b19hc2lfbmVuaV9oZXNsbw==

  ---
  command: fail
  params: []

... a odpověď:

  HTTP/1.0 200 OK
  Date: Tue, 24 Sep 2013 11:55:35 GMT
  Server: Apache
  Content-Length: 96
  Connection: close
  Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

  ---
  status: fail
  message: oops, something went wrong... in fact this is just a testing response

PHP klient

  <?php
  $result = $client->sendCommand("fail");
  $result->isSuccess(); // false
  $result->isTemporaryError(); // false
  echo $result->getMessage(); // "oops, something went wrong... in fact this is just a testing response"
  print_r($result->getData()); // null