Příklad z běžné praxe

Prohlížení domény (příkaz show domain) je jedna z velmi častých úloh, které je nutné v praxi provádět.

JSON

HTTP požadavek...

  POST /masterapi/server.php HTTP/1.0
  Host: www.domainmaster.cz
  Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
  Content-Length: 63
  Authorization: Basic R1I6VE9NRUs6dG90b19hc2lfbmVuaV9oZXNsbw==

  {"command":"show domain","params":{"domain":"domainmaster.cz"}}

... a odpověď:

  HTTP/1.0 200 OK
  Date: Tue, 24 Sep 2013 14:41:02 GMT
  Server: Apache
  Content-Length: 302
  Connection: close
  Content-Type: text/json; charset=UTF-8

  {
    "status": "success",
    "message": "Ok",
    "data": {
      "domain": "domainmaster.cz",
      "registrant": "STEFANOC",
      "nsset": "GRDNS",
      "admin": [],
      "tempcontact": [],
      "registrar": "REG-GENREG",
      "create_date": "2003-08-25",
      "expiry_date": "2014-08-24",
      "idacc": "PA:GR",
      "iddealer": "PA:GR",
      "status": {
        "ok": "Objekt is without restrictions"
      }
    }
  }

YAML

HTTP požadavek...

  POST /masterapi/server.php HTTP/1.0
  Host: www.domainmaster.cz
  Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
  Content-Length: 60
  Authorization: Basic R1I6VE9NRUs6dG90b19hc2lfbmVuaV9oZXNsbw==

  ---
  command: show domain
  params: 
    domain: domainmaster.cz

... a odpověď:

  http response:
  HTTP/1.0 200 OK
  Date: Tue, 24 Sep 2013 14:42:06 GMT
  Server: Apache
  Content-Length: 294
  Connection: close
  Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

  ---
  status: success
  message: Ok
  data: 
    domain: domainmaster.cz
    registrant: STEFANOC
    nsset: GRDNS
    admin: []

    tempcontact: []

    registrar: REG-GENREG
    create_date: 2003-08-25
    expiry_date: 2014-08-24
    idacc: PA:GR
    iddealer: PA:GR
    status: 
      ok: Objekt is without restrictions

PHP klient

  <?php
  $result = $client->sendCommand("show domain",array("domain" => "domainmaster.cz"));
  $result->isSuccess(); // true
  echo $result->getMessage(); // "Ok"
  print_r($result->getData()); // array("domain" => "domainmaster.cz", "registrant" => "STEFANOC", ... )