Úspěšné volání

Příkaz hello je určen pro otestování úspěšné odpovědi z Master API.

JSON

HTTP požadavek...

  POST /masterapi/server.php HTTP/1.0
  Host: www.domainmaster.cz
  Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
  Content-Length: 31
  Authorization: Basic R1I6VE9NRUs6dG90b19hc2lfbmVuaV9oZXNsbw==

  {"command":"hello","params":[]}

... a odpověď:

  HTTP/1.0 200 OK
  Date: Tue, 24 Sep 2013 11:47:37 GMT
  Server: Apache
  Content-Length: 86
  Connection: close
  Content-Type: text/json; charset=UTF-8

  {"status":"success","message":"Ok","data":{"version":"0.1.0","code_name":"Acid Byte"}}

YAML

HTTP požadavek...

  POST /masterapi/server.php HTTP/1.0
  Host: www.domainmaster.cz
  Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
  Content-Length: 31
  Authorization: Basic R1I6VE9NRUs6dG90b19hc2lfbmVuaV9oZXNsbw==

  ---
  command: hello
  params: []

... a odpověď:

  HTTP/1.0 200 OK
  Date: Tue, 24 Sep 2013 11:51:23 GMT
  Server: Apache
  Content-Length: 79
  Connection: close
  Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

  ---
  status: success
  message: Ok
  data: 
    version: 0.1.0
    code_name: Acid Byte

PHP klient

  <?php
  $result = $client->sendCommand("hello");
  $result->isSuccess(); // true
  $result->isTemporaryError(); // false
  echo $result->getMessage(); // "Ok"
  print_r($result->getData()); // array("version" => "0.1.0", "code_name" => "Acid Byte")