Dočasná chyba

Příkaz temporary error je určen pro otestování dočasně chybového stavu.

K dočasné chybě dochází zpravidla ve chvílích, kdy Domain Master není schopen předat Váš požadavek patřičnému centrálnímu registru.

JSON

HTTP požadavek...

  http request:
  POST /masterapi/server.php HTTP/1.0
  Host: www.domainmaster.cz
  Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
  Content-Length: 41
  Authorization: Basic R1I6VE9NRUs6dG90b19hc2lfbmVuaV9oZXNsbw==

  {"command":"temporary error","params":[]}

... a odpověď:

  HTTP/1.0 200 OK
  Date: Tue, 24 Sep 2013 11:52:13 GMT
  Server: Apache
  Content-Length: 121
  Connection: close
  Content-Type: text/json; charset=UTF-8

  {"status":"temporary error","message":"oops, a temporary error has occurred.... in fact this is just a testing response"}

YAML

HTTP požadavek...

  POST /masterapi/server.php HTTP/1.0
  Host: www.domainmaster.cz
  Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
  Content-Length: 41
  Authorization: Basic R1I6VE9NRUs6dG90b19hc2lfbmVuaV9oZXNsbw==

  ---
  command: temporary error
  params: []

... a odpověď:

  HTTP/1.0 200 OK
  Date: Tue, 24 Sep 2013 11:53:20 GMT
  Server: Apache
  Content-Length: 118
  Connection: close
  Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

  ---
  status: temporary error
  message: oops, a temporary error has occurred.... in fact this is just a testing response

PHP klient

  <?php
  $result = $client->sendCommand("temporary error");
  $result->isSuccess(); // false
  $result->isTemporaryError(); // true
  echo $result->getMessage(); // "oops, a temporary error has occurred.... in fact this is just a testing response"
  print_r($result->getData()); // null